Analyst Coverage

Analyst Coverage

Company Name Telephone
Alfa Bank Boris Krasnojenov +7 495 795 36 12
Aton
Andrey Lobazov +7 495 213 03 37
BCS Oleg Petropavlovskiy, Kirill Chuyko +7 495 213 15 26
Goldman Sachs Nina Dergunova +7 495 645 42 30
VTB Capital
Dmitry Glushakov, Nikanor Khalin
+7 495 663 47 96

 Gazprombank         Igor Goncharov +7 (495) 428-49-18
        Sinara Investment Bank          Dmitry Smolin +7 (495) 937-75-22